(1)
SamborB. Warunki Anatomiczno-Czynnościowe Narządów Mowy Studentów Wyższych Szkół teatralnych. LS 2014.