(1)
KamińskaD. Psychoterapia I Socjoterapia W Pracy Z Osobami Jąkającymi Się. LS 2014.