(1)
ChęciekM. Kronika Splotu Jubileuszu Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach (1993–2013). LS 2014.