(1)
RadkowskaE. Wczesna Opieka Logopedyczna Nad Dzieckiem Z Rozszczepem Wargi I Podniebienia. Standard Postępowania Logopedycznego Przyjęty W Instytucie Matki I Dziecka W Warszawie. LS 2015.