(1)
PluteckaK. Metody Kształtowania Mowy U Dzieci Niesłyszących. Przegląd Stanowisk. LS 2016, 59-72.