(1)
Walawska‑HrycekA.; KrzystanekE. Anatomia Funkcjonalna Ośrodkowego Układu Nerwowego, Cz. 2. LS 2016, 73-88.