(1)
NowakT. W Kręgu Neurolingwistycznych Modeli Percepcji Języka I Mowy. Wybrane Propozycje I Wstępne Interpretacje. LS 2016, 89-111.