(1)
NowakT. Przetwarzanie Języka/mowy W Umyśle/Mózgu Na Tle Wyników Wybranych Eksperymentów Neurolingwistycznych. LS 2016, 112-137.