(1)
PanasiukJ. Zespół Dezintegracyjny W Diagnozie I Terapii Logopedycznej. LS 2016, 167-198.