(1)
Kaczorowska‑BrayK. Współczynnik Nasycenia Składnią W Badaniu Złożoności Gramatycznej Wypowiedzi Dzieci Z Niepełnosprawnością Intelektualną. LS 2016, 199-216.