(1)
RożekA.; LaryszD. Nieprawidłowa Budowa Aparatu Mowy Oraz Opóźniony Rozwój Mowy U Dzieci Z Izolowanymi Postaciami Kraniosynostoz. LS 2016, 217-226.