(1)
JęczeńU.; KrupaS. Wady Wymowy Oraz Trudności W Czytaniu I Pisaniu U Dorosłych Z Niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu Umiarkowanym. LS 2016, 275-294.