(1)
CzyżA. Subiektywna Ocena Poprawy Jakości Odbioru Sygnałów Akustycznych U Pacjenta Ze ślimakowym Uszkodzeniem Narządu Słuchu Po Zastosowaniu Specjalistycznych Sprzętów Protetycznych. Studium Przypadku. LS 2016, 295-308.