(1)
Strach‑SączewskaA. Nawracające Porażenie Nerwu Twarzowego W Przebiegu Zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium Przypadku. LS 2016, 309-321.