(1)
GołysznyM.; LudygaT.; Strach‑SączewskaA.; LewickaT.; SiudaJ. Syndrom Obcej Ręki Jako Następstwo Ukrwotocznienia Udaru Niedokrwiennego W Obrębie Prawej Półkuli Mózgu. Opis Przypadku. LS 2016, 330-336.