(1)
MichalczykA. Opóźniony Rozwój Mowy I Jego Wpływ Na Rozwój Dziecka. Studium Przypadku Chłopca Z Ryzykiem Dysleksji. LS 2016, 337-356.