(1)
PrzybylaO. Studium Przypadku Dziecka Z Zaburzeniami Motorycznymi O Podłożu Sensorycznym. LS 2016, 357-390.