(1)
HrycynaE. Rozwijanie Słownictwa U Dzieci W Wieku Przedszkolnym Z Zaburzeniami Ekspresji Werbalnej. Problemy Teoretyczne. LS 2017, 73-88.