(1)
WysockaM.; MackiewiczL. Odbiór Emocji Wyrażonych W Prozodii U Dzieci Z Uszkodzonym Narządem Słuchu. LS 2017, 89-103.