(1)
Bury-KamińskaM.; GajdaA. Dwutorowe Programowanie Terapii Logopedycznej Z Wykorzystaniem Metod Komunikacji Wspomagającej I Alternatywnej (AAC). LS 2017, 139-156.