(1)
Ciszewska-PsujekU. Sprawność Narracyjna W Chorobie Alkoholowej. LS 2017, 159-188.