(1)
KowalskaM. Diagnoza Sprawności Komunikacyjnej Dorosłej Osoby Z Niepełnosprawnością Sprzężoną. Studium Przypadku. LS 2017, 189-201.