(1)
CzyżA.; MichalczykA. Późna Diagnoza Niedosłuchu a Jakość Komunikacji I Rozwoju Psychospołecznego Dziecka W Wieku Przedszkolnym. Studium Przypadku. LS 2018, 164-183.