(1)
Gagat-MatuĊ‚aA.; MalikN. Dysfunkcje Komunikacyjne U Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu. Studium Przypadku. LS 2018, 202-214.