(1)
PrzybylaO.; WonsJ. Zaburzenia Językowe I Komunikacyjne Dziecka Z Zespołem Aspergera. Studium Przypadku. LS 2018, 226-254.