(1)
WaryszakM. Gry Planszowe Jako Element Wspomagania Terapeutycznego Osoby Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. LS 2018, 255-269.