(1)
NowakT. Parser Gramatyczny I Jego Strategie Poznawcze. Kilka Uwag Na Temat Syntaksy I Percepcji. LS 2019, 94-123.