(1)
BieńkowskaK.; JedlińskaA.; LipiecD.; Więcek-PoborczykI. Dyslalia Słuchowa a Zaburzenia Artykulacji O Innej Etiologii U Dzieci Z Uszkodzeniem Słuchu. LS 2019, 176-205.