(1)
KrakowiakM. Umiejętność Analizy Fonemowej Dzieci Z Alkoholowym Zespołem Płodowym. LS 2019, 206-235.