(1)
GuzyA. Wybrane Czynniki Psychospołeczne a Występowanie Trudności Głosowych Wśród Nauczycieli. LS 2019, 274-297.