(1)
SytaA.; ZiobrowskaK. Wpływ Ankyloglosji Na Funkcje Prymarne. LS 2019, 363-399.