(1)
SzewczykB. Diagnoza I Terapia Zaburzeń Oddechowo-Fonacyjnych W Dyzartrii. Studia Indywidualnych Przypadków. LS 2019, 400-434.