(1)
Mikłasz-SendeckaB.; PrzybylaO. Dwujęzyczność Wczesnodziecięca. Studium Przypadku. LS 2019, 461-486.