(1)
SytaA. Wybrane Techniki Kognitywne Muzykoterapii Neurologicznej W Terapii Afazji Akustyczno-Mnestycznej. Opis Przypadku. LS 2019, 487-513.