(1)
KlimkowskiM. Recenzja: Jolanta Panasiuk: Język a Komunikacja W Afazji. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2019. LS 2019, 517-518.