MachoĊ›-NikodemM. (2012). Dogoterapia w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3121