Książek-BryłowaW. (2013). Wpływ czytania na rozwój języka dziecka. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3133