MachośM. (2013). Uwagi o ważności wczesnej diagnozy neurologopedycznej. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3138