SzewczykL. (2013). Księdza Stanisława Wilczewskiego troska o jakość słowa (kaznodziejskiego). Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3139