ŁobosA. (2013). Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3140