PrzybylaO. (2012). Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3142