Stando-PawlikM. (2012). Program pracy terapeutycznej z dzieckiem z podejrzeniem ABD. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3148