WoźniakT. (2012). Ankieta oceniająca kompetencje potrzebne początkującym logopedom. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3149