LewickaT. (2014). Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Logopedia Silesiana, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3168