PanasiukJ. (2014). Zespół zamknięcia w diagnozie i terapii logopedycznej. Logopedia Silesiana, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3169