RożekA. (2014). Zaburzenia czynności językowych w przypadku uszkodzeń prawopółkulowych na przykładzie pacjentów po udarach niedokrwiennych. Logopedia Silesiana, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3176