SamborB. (2014). Warunki anatomiczno-czynnościowe narządów mowy studentów wyższych szkół teatralnych. Logopedia Silesiana, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3181