Strach‑SączewskaA. (2016). Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (5), 309-321. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7281