GołysznyM., LudygaT., Strach‑SączewskaA., LewickaT., & SiudaJ. (2016). Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku. Logopedia Silesiana, (5), 330-336. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7283