WysockaM., & MackiewiczL. (2017). Odbiór emocji wyrażonych w prozodii u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Logopedia Silesiana, (6), 89-103. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7306